49600 - סדנה בין מקצועית

מהלך העשורים האחרונים בקעת בית נטופה הפכה לזירת התכתשות בין שימושי קרקע. אזורים רבים הופכים למוקדי תיירות לצד שימושים מסורתיים יותר של חקלאות מודרנית ומסורתית . כל זה מתרחש לצד בעיות ניקוז ותוכניות הסדרה במרחב אשר רגיש פוליטית. התחרות על משאב הקרקע יוצרת מתחים בין אוכלוסיות ובן שיקולים כלכלים, בריאותיים, סביבתיים ופוליטיים. הסדנא השנה (תשע"ז) תתמקד בקעת בית נטופה. הסדנא תבחן את הסיבות לתחרות על משאב הקרקע, תוך התמקדות בקונפליקטים העולים ,ודרכים ליישוב קונפליקטים בין שימושי קרקע מתחרים. הסדנא משותפת לתלמידי חקלאות, משפטים, התמחות במדיניות, תכנון וניהול הסביבה, מדעי הסביבה ואקולוגיה והתואר לניהול משאבי טבע וסביבה. הסדנה מבוססת על משחק תפקידים קבוצתי בהנחיה של מורי הקורס. הסדנא כוללת 3 מפגשים, וכן שלושה ימי סיור בתאריכים 29-31 למרץ

סמסטר: 
Yearly
מוצע: 
2017