קורסי ליבה

49600 - סדנה בין מקצועית

סמסטר: 
Yearly
מוצע: 
2017

מהלך העשורים האחרונים בקעת בית נטופה הפכה לזירת התכתשות בין שימושי קרקע. אזורים רבים הופכים למוקדי תיירות לצד שימושים מסורתיים יותר של חקלאות מודרנית ומסורתית . כל זה מתרחש לצד בעיות ניקוז ותוכניות הסדרה במרחב אשר רגיש פוליטית. התחרות על משאב הקרקע יוצרת מתחים בין אוכלוסיות ובן שיקולים כלכלים, בריאותיים, סביבתיים ופוליטיים. הסדנא השנה (תשע"ז) תתמקד בקעת בית נטופה. הסדנא תבחן את הסיבות לתחרות על משאב הקרקע, תוך התמקדות בקונפליקטים העולים ,ודרכים ליישוב קונפליקטים בין שימושי קרקע מתחרים.

40422 - גישות במדיניות סביבתית

סמסטר: 
סתיו
מוצע: 
2017

ההתמודדות עם בעיות סביבתיות היא תולדה של הדרך שבה בעיות אלו מוגדרות. בקורס יוצגו על כן ההגדרות השונות למהות הבעיות הסביבתיות, והרקע לכל אחת מהגדרות אלו. הניגודים בין ההגדרות השונות הם הרקע והבסיס להבנה של הויכוחים על דרכי ההתמודדות הרצויות והראויות בתחום הסביבתי. לניגודים אלו יש לעיתים היסטוריה ארוכה. על כן נעמוד על השורשים לניגודים אלו, ועל הביטוי הנוכחי שלהם בשיח המדיניות. את הקורס מעביר פרופ' ערן פייטלסון, ראש בית הסזפר המתקדם ללימודי סביבה, מומחה בנושאי מדיניות סביבה.

רשימת הנושאים בקורס:

49610 - סדנה לתלמידי מחקר בתחומי הסביבה

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017

 

מהלך הלימודים לתואר שלישי מדגיש התמחות. אך בפועל חוקרים בתחומי הסביבה השונים נדרשים יותר ויותר לעבוד בצוותים רב-תחומיים, ולהציג את הצעות ותוצאות המחקר שלהם בפני קהל רב-תחומי.  בכדי לפתח את היכולות הרב-תחומיות, ברמה הגבוהה ביותר, בית הספר המתקדם ללימודי סביבה מציע סדנה לתלמידי מחקר.

49601 - דיני סביבה

סמסטר: 
אביב
מוצע: 
2017

את הקורס דיני סביבה מעביר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין. עמית מביא עימו את הידע המשפטי את הידע המעשי בתחום. כמנכ"ל אדם טבע ודין העיסוק העיקרי של עמית הינו בדיני סביבה בישראל בסוגיות הבוערות ביותר בימינו. בקורס דיני סביבה ידונו הסטודנטים במספר נושאים: