קורסים מיוחדים

73544 - תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים

סמסטר: 
Yearly
מוצע: 
2016

 

פיתוח בר-קיימא מהווה אתגר דחוף כשהבעיה היא כיצד ניתן לפתח את הכלכלה העולמית באופן המשתף חברתית ותוך יצירת ממשק בר-קיימא עם הסביבה. הקורס "תכנון ופיתוח אזורי - היבטים סביבתיים" (73544( מתאר את יחסי הגומלין הסבוכים שמתקיימים בין הכוחות הכלכליים והסביבתיים, תוך הדגשת המגבלות האקולוגיות, האקלימיות, הדמוגרפיות, החברתיות ועוד. במקביל, יש לפעילות האנושית (כגון חקלאות, שימושי קרקע שונים, פיתוח אורבני, ועוד) השפעה מזיקה על הסביבה.