תואר שני

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה   מדעי הסביבה
     
איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות   התמחות בבריאות וסביבה
     
התמחות בהיסטוריה סביבתית    
     

 

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

מספר חוג: 815

התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים.  בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול. עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות.  התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה באה להכשיר מומחים בתחום המדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים.  התכנית נכללת בין תכניות ביה"ס המתקדם ללימודי סביבה, שהוא בי"ס על-פקולטטי, המתמקד בקידום יחסי הגומלין בין דיסציפלינות במטרה להכשיר תלמידים לעבודה ומחקר בצוותים רב-תחומיים בנושאי סביבה.

מבנה הלימודים

בתכנית הלימודים מספר רכיבים:

הרכיב הראשון מקנה מושגים ממדעי הטבע הנדרשים להבנת הבעיות הסביבתיות ולעבודה בצוותים משותפים עם חוקרים ומומחים מהמדעים הניסויים.

הרכיב השני מקנה בסיס איתן בתפיסות ובגישות להתמודדות עם סוגיות סביבה וניהול משאבי טבע.

הרכיב השלישי הם קורסים מתודיים שנועדו להקנות בסיס למחקר סביבתי במדעי החברה.

הרכיב הרביעי הוא הקניית כלי עבודה המשמשים בשדה המעש ובכלל זאת תרגול בכלי עבודה יישומיים.

את התכנית ניתן ללמוד הן לתואר מחקרי והן לתואר לא מחקרי. הסטודנטים יוכלו להתמקד בניהול ומדיניות סביבתית, או בניהול ומדיניות משאבי טבע. כמו כן ניתן לשלב התמחות בתכנון עירוני ואזורי במסגרת המכון ללימודים עירוניים ואזוריים עם הלימודים בתכנית.

 

היקף הלימודים

 

מסלול מחקרי

מסלול לא מחקרי

 

קורסים:

 

36 נ"ז

 

40 נ"ז

עבודות סמינריוניות:

4 נ"ז

8 נ"ז

סה"כ:

40 נ"ז

48 נ"ז

 

 

הרכב הציון למוסמך במסלול המחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            65%

             עבודת גמר                                                        35%  

הרכב הציון למוסמך במסלול הלא מחקרי:

            ממוצע ציוני קורסים                                            100%

 

תנאי קבלה

 • ציון ממוצע של 85 בלימודי התואר הראשון.

 • ריאיון אישי עם ראש התכנית וחבר סגל נוסף.

ראש התכנית, באישור ועדת ההוראה, רשאי לקבל תלמידים שציון הבוגר שלהם נופל מ-85 במידה והוכיחו ניסיון יוצא דופן או באים מתחום עניין שלתכנית יש עדיפות לקלוט ממנו מועמדים.

כל המתקבלים מתחילים ללמוד במסלול הלא מחקרי. בתום שנה א' יוכלו להתקבל למסלול המחקרי לאחר שאחד המורים הביע את הסכמתו בכתב להדרכתו בכתיבת התיזה, וציון ממוצע של 85 לפחות.

 

מה עושים עם זה?

עם התרחבות השוק הפרטי בתחומים אלו, מתרחב מעגל מקומות התעסוקה, מעבר לגופים המוסדיים (המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וכד') וגופים אזרחיים (כגון החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, וגופים סביבתיים מקומיים) לחברות ייעוץ פרטיות, שמספרן הולך ועולה.

 

 

 

 

 

 

 

סגל אקדמי תכנית מדעי החברה

ראש התכנית - פרופ' איתי פישהנדלר, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

פרופ' ערן פייטלסון - הפקולטה למדעי החברה, ראש בית הספר המתקדם ללימודי סביבה, מרצה בקורס גישות למדיניות סביבתית

עו"ד עמית ברכה - מנכ"ל עמותת אדם טבי ודין. מעביר את הקורס דיני סביבה

פרופ' ראובן לסטר - פרופ' אמריטוס, מומחה בדיני סביבה, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

ד"ר אפרת שפר - הפקולטה לחלקואת מזון וסביבה, מרצה בקורס סדנה בין מקצועית לבעיות הסובב

מורי התכנית:

פרופ' רוני אלנבלום (גאוגרפיה)

ד"ר אברהם אבנשטיין (כלכלה)

פרופ' רן אהרנסון (גאוגרפיה)

פרופ' אורי דיין (גאוגרפיה)

ד"ר עמית טובי ( גאוגרפיה)

ד"ר גלית כהן-בלנקשטיין (גאוגרפיה)

פרופ' נעם לוין  (גאוגרפיה)

פרופ' אפרת מורין   (גאוגרפיה)

פרופ' דני פלזנשטיין  (גאוגרפיה)

פרופ' סיגל קפלן (גאוגרפיה)

מרצים אורחים ומרצים מן החוץ:

פרופ' יגאל אראל

ד"ר איל אשבל

מר עדי בן נון

גב' ולרי ברכיה

ד"ר דרור הבלנה

ד"ר ג'ולי טרוטייר

מר דני עמיר

מר רני עמיר

ד"ר בני פירסט

ד"ר שאול ציונית

אדר' צאלה קרניאל

ד"ר גד רובין

מר מוטי קפלן

אדר' נעמה רינגל

 

 

תכנית הלימודים - ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

 

מסלול א' (מחקרי)

היקף

מסלול ב' (לא מחקרי)

היקף

 

 

קורסי רקע[1]

 

קורסי רקע 2

 

 

לימודי חובה

 

לימודי חובה

 

89775 מבוא למדעי הסביבה-    

           מורחב           

              (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

4 נ"ז

89775 מבוא למדעי הסביבה-    

           מורחב

              (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

4 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

40422  גישות למדיניות סביבתית 

            במרחב

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

49601 דיני סביבה

 2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים   

           (יועבר בוידאו קונפרנס)                                   

3 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע 

           וסביבה ללא כלכלנים

           (יועבר בוידאו קונפרנס)                                                                         

3 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

           לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית

           לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה

2 נ"ז

40850 מדיניות סביבתית להלכה ולמעשה ( במקום קורס "מינהל סביבתי השוואתי")

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

40681 סמינר במדיניות סביבתית

2 נ"ז

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

 

לימודי חובה מתודיים

 

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

קורס מתקדם בתחום הממ"ג או החישה מרחוק

קורס אחד

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40903 שיטות מחקר למ"א

2 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

40801 סטטיסטיקה למוסמך

3 נ"ז

 

חובת בחירה- אולפן

 

חובת בחירה- אולפן

 

 

 • 40860 אולפן בתכנון סביבתי
 • 40949 סדנא בניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדים (לא יינתן בתשע"ח)

קורס אחד

 • 40860 אולפן בתכנון סביבתי
 • 40949 סדנא בניהול קונפליקטים סביבתיים רב צדדים (לא יינתן בתשע"ח)

קורס אחד

 

סמינר

 

 

סמינר

 

 

חובת לימוד קורס מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות
 • 40831 תמורות במדיניות הקרקעית והתכנוניות בישראל
 • 40959 שינויי אקלים וחברה השלכות, פגיעות והסתגלות

קורס אחד

חובת לימוד 2 קורסים מסוג שוס או סמינר מבין הבאים:

 • 40709 סוגיות במדיניות תחבורה
 • 40827 אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות
 • 40831 תמורות במדיניות הקרקעית והתכנוניות בישראל
 • 40959 שינויי אקלים וחברה השלכות, פגיעות והסתגלות

שני קורסים

עבודה סמינריונית

4 נ"ז

עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

לימודי בחירה

להשלמת הנ"ז לתואר

 • 40652 תכנון סביבתי: סוגיות וגישות
 • 40233 התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים
 • 40944 תכנון תחבורה ומודלים
 • 40825 המעבר לחברה דלת פחמן
 • 40965 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות
 • 40683 היסטוריה סביבתית למוסמך
 • 40424 יחידות הנוף של ישראל – משמעות תכנונית
 • 40674 רגולציה של הסביבה הימית בישראל
 • 40957 ניתוח עירוני ואיזורי- יישומי GIS
 • 49863 תכנון מרחבי ואיכות הסביבה
 • 70352 הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים
 • 40458 קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים התיכון
 • 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה
 • 40789 אקולוגיה פוליטית של מים: גישות ביקורתיות
 • 49625 פסיכולוגיה סביבתית
 • 90820 אקולוגיה של שמירת טבע

 

 

 • 40652 תכנון סביבתי: סוגיות וגישות
 • 40233 התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים
 • 40944 תכנון תחבורה ומודלים
 • 40825 המעבר לחברה דלת פחמן
 • 40965 יישוב סכסוכים סביבתיים חוצי גבולות
 • 40683 היסטוריה סביבתית למוסמך
 • 40424 יחידות הנוף של ישראל – משמעות תכנונית
 • 40674 רגולציה של הסביבה הימית בישראל
 • 40957 ניתוח עירוני ואיזורי- יישומי GIS
 • 49863 תכנון מרחבי ואיכות הסביבה
 • 70352 הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים
 • 40458 קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים התיכון
 • 49807 מבוא לדיני תכנון ובנייה
 • 40789 אקולוגיה פוליטית של מים: גישות ביקורתיות
 • 90820 אקולוגיה של שמירת טבע

 

עבודת גמר

0 נ"ז

 

 

סה"כ נ"ז לתואר

40

סה"כ נ"ז לתואר

48

 
 

[1]  קורסי ההשלמה ייקבעו פרטנית בהתאם ללימודי התואר הראשון

מידע על התואר ביחד עם התמחות בתכנון עירוני - מצורפת בקובץ.

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה

את ההתמחות בניהול, תכנון ומדיניות סביבה ניתן לקחת ביחד עם חוג אחר בפקולטה למדעי החברה.

מטרת ההתמחות להכשיר חוקרים ומומחים במדעי החברה המעוניינים להתמודד עם סוגיות סביבתיות. 

התכנית כוללת 23 נ"ז. החוג הראשי רשאי להכיר בחלק מנקודות הזכות כקורסי בחירה.

 

מס' הקורס

 

שם הקורס

נ"ז

קורסי חובה

89775

מבוא למדעי הסביבה-מורחב[1]

4

40422

גישות למדיניות סביבתית

2

49601

דיני סביבה

2

40695

סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה

2

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

סמינר בתחום סביבתי           קורס מסוג שוס או סמינר                                          קורס אחד

עבודה סמינריונית                                                                                                           4

קורסי בחירה להשלמת 23 נ"ז

40622

מבוא לניהול פסולת מוצקה

2

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

40946

געגועים לנחל- הצלחות וחסמים לשיקום נחלים בישראל

2

49602

רגולציה של הסביבה הימית

2

49807

מבוא לדיני תכנון ובנייה

2

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

71148

מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה

3

 
 

[1] תלמידים בעלי רקע במדעי הטבע/חקלאות, רשאים ללמוד קורס אחר באישור מרכז ההתמחות. תלמיד שלמד את הקורס במסגרת התואר הראשון ישלים נ"ז בקורסי בחירה.

 

 

איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

מספר חוג: 728

החוג לאיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות הינו חוג רב תחומי המציע תכנית לימודים לתואר מוסמך ומחקר במגוון של נושאים הקשורים לאיכות הסביבה וחקלאות. החוג מאחד תחת קורת גג אחת מורים העוסקים בתחומי מחקר שונים החל במיקרוביולוגיה סביבתית, אקולוגיה, זיהומים בקרקע ומים והטיפול בהם, כלכלה ופסיולוגיה וכלה בהתנהגות של נגעים חקלאיים והדברתם באמצעים ידידותיים לסביבה. הקו המאחד את המורים בחוג הוא זיקתם להבנת תהליכים המשפיעים ומשפרים את איכות הסביבה ולשמירה על סביבה חקלאית ברת קיימא ושימורה לדורות הבאים.

בוגרי התכנית מקבלים הכשרה רב-תחומית ומוענק להם תואר מוסמך במדעי החקלאות בתחום איכות הסביבה. לאחר סיום לימודיהם הבוגרים משתלבים בעבודה בתחומי סביבה רבין ומגוונים במשק הישראלי: במחקר בסיסי ויישומי באקדמיה ובתעשייה, בהוראה, בשרות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות, בחברת מקורות, בתה"ל, ברשות המים, במשרדים להגנת הסביבה והחקלאות ופיתוח הכפר, במיזמי סיוע ופיתוח במדינות מתפתחות, בגופים ירוקים לשמירת הטבע והסביבה, בתפקידי יעוץ וניהול, ובריכוז משקים במגזר הכפרי.  

 

סגל אקדמי - איכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

חברי סגל

מדעי הצמח

מדעי הקרקע והמים

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי בעלי-החיים

כלכלה חקלאית ומינהל

ביוכימיה מזון ותזונה

 

מורים מן החוץ

מכון וולקני- מנהל המחקר החקלאי

המכון לגידולי שדה

המכון להגנת הצומח

המכון להנדסה חקלאית

המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה

 

תכנית הלימודים באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות

 

תוכנית הלימודים לתואר מוסמך

מערך קורסי החובה

 • גישות למדיניות סביבתית (40422) (2 נ"ז)

במהלך התואר יש לבחור לפחות שני קורסים מבין הקורסים הבאים 
(עדיפות לקחת קורס מכל קטגוריה): 

 • מבוא למדעי הסביבה:
  • קולחים השבה, השקיה והשלכות סביבתיות (71930) (3 נ"ז)
  • מיקרוביולוגיה סביבתית (71977) (2 נ"ז)
  • עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע (71947) (2 נ"ז)
 • מבוא למדעי החברה והסביבה:
  • כלכלת איכות הסביבה ומשאבי טבע 71148 (3 נ"ז)
  • דיני סביבה  49601 (2 נ"ז)
  • אתיקה סביבתית
 • סדנה בין-מקצועית לבעיות הסובב (40695) (2 נ"ז)
 • סמינר החוג (73504) (1 נ"ז)

קורסים מומלצים נוספים

מס' קורסשם הקורסנ"זשם מרצה
71092מבוא לאבולוציה2.5דר' א. פרידמן
71110אינטראקציות של תרכובות אורגניות וחרסיות3פרופ' ש. ניר
71116אקולוגיה של היער3דר" ז. גרינצוויג
71126אקולוגיה כימית בהגנת הצומח2ד"ר ו. סורוקר
71165היבטים שיווקיים בהמחרה3פרופ' ע. לוונגרט
71173אקולוגיה התנהגותית של האבקה3פרופ' ש. שפיר
71183כלכלת משאבי טבע למתקדמים3פרופ' י. צור
71185התנהגות מזהמים אורגניים בסביבה3פרופ' ב. חפץ
71186צמחים כאמצעי לייצור חומרי טבע ולטיהור הסביבה2פרופ' א. תל-אור
71702כלכלת משאבי טבע3פרופ' ע. קאן
71910אקולוגיה של צמחים3פרופ' חיים קיגל
71912מודלים לסימולציה של מערכות חקלאיות3ד"ר ח. אייזנברג ואפרת
71915היבטים אידמיולוגיים וסביבתיים של מחלות צמחים2פרופ' י. אלעד ו שטיינברג
71918תנועת מומסים בקרקע4פרופ' ר. וולך
71919מעבדה באקולוגיה מיקרוביאלית3פרופ' א. יורקוביץ
71930קולחים – השבה, השקיה והשלכות סביבתיות3ד"ר ח. טרצי'צקי
71939הדברה ביולוגית של מזיקים2פרופ' מ. קול
71945היבטים סביבתיים בהדברת עשבים2פרופ' ב. רובין
71946שיטות להערכת איכות במערכות מידגה3פרופ' י. ואן-ריין
71947עקרונות אקולוגיים בתכנון מרחבי לשמירת טבע2ד"ר י. מנדליק
71972כימיה של הקרקע4ד"ר מ. שנקר
71973כימיה פיזיקלית ותופעות שטח פנים בקרקעות4ד"ר י. מישאל
71976שינוי גלובלרי – השלכות ביולוגיות ואקולוגיות3דר' ז. גרינצוויג
71977מיקרוביולוגיה סביבתית2פרופ' י. הדר
73509תורת המשחקים3ד"ר ג. אורשן
73536אקולוגיה מולקולרית של חיידקים2פרופ' א. יורקוביץ

 

 

מדעי הסביבה

חוג: 591

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה

 

התמחות במדעי הסביבה

לתלמידי תואר שני בחוגים נבחרים במדעי הטבע, ניתנת אפשרות להתמחות במדעי הסביבה. ההתמחות מהווה 12 נ"ז מלימודי המוסמך (על פי חוקי האוניברסיטה) ותעניק לכל הסטודנטים ידע בתחומי הסביבה השונים. ההתמחות תופיע בתדפיס הלימודים. תלמידים מהחוגים הבאים זכאים להירשם להתמחות:

 • מדעי הצמח
 • אוקיאנוגרפיה
 • גיאולוגיה
 • מדעי האטמוספירה
 • אקולוגיה.

לעל חוג יש רשימת קורסים מעט שונה.

פירוט ניתן למצוא באתר החוג למדעי הסביבה: התמחות במדעי הסביבה

תכנית הלימודים במדעי הסביבה

 

הלימודים לתואר שני במדעי הסביבה נערכים בפקולטה למדעי הטבע. הלימודים מכוונים להתמחות ספציפית במדעי הסביבה. במהלך הלימודים מבצעים עבודת מחקר (תזה) בהנחיית אחד מאנשי הסגל האקדמי של החוג. 

בשל חשיבותה של עבודת המחקר, מומלץ להתחיל עם יצירת קשר עם מנחה אקדמי אשר יסכים לקלוט את הסטודנט בקבוצת המחקר שלו. 

הסטודנטים מקבלים מלגת שכר לימוד ומחיה מתקציב המחקר של המנחה. לתלמידים מצטיינים יש אפשרות לזכות במשרות תרגול ובמלגות מטעם החוג למדעי הסביבה

 

מדעי הסביבה – תואר שני (מחקרי)

היקף

 

 

 

לימודי חובה

 

40422  גישות למדיניות סביבתית במרחב

2 נ"ז

49600 סדנא בין מקצועית לבעיות הסביבה                                

2 נ"ז

89705 סמינריון מדעי הסביבה – חובת נוכחות בשנה א' חובת הרצאה בשנה ב'

2 נ"ז

74442 – בחינה מסכמת בלימודי מוסמך

0 נ"ז

74443 – עבודת גמר בלימודי מוסמך

0 נ"ז

 

 

לימודי חובת בחירה – יש לבחור אחד מהשניים

 

49601 דיני סביבה

2 נ"ז

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה ללא כלכלנים   

3 נ"ז

 

 

 

לימודי בחירה – השלמה למינימום של 32 נ"ז

 

69708 – יזמות וקניין רוחני

3 נ"ז

70334 – גיאוכימיה של איזוטופים רדיואקטיביים

3 נ"ז

70350 – הידרולוגיה של מי תהום

3 נ"ז

70352 – הידרולוגיה של מים עיליים: תהליכים, תצפיות ומודלים

3 נ"ז

70511 – מבוא ל GIS

3 נ"ז

40515 – משאבי המים בישראל

3 נ"ז

70525 – מדעי הקרקע

2 נ"ז

70705 - גיאוכימיה של איזוטופים יציבים

3 נ"ז

72604 – אקולוגיה מורחב

5 נ"ז

76716 – מיקרוביולוגיה ימית

7 נ"ז

82612 – אנרגיה וסביבה

2 נ"ז

82657 – כימיה אטמוספרית

2 נ"ז

82850 – עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספירה, האוקיאנוסים והקרקע

3 נ"ז

84827 – מאמרים קלאסיים במדעי כדור הארץ

2 נ"ז

84839 – אוקיאנוגרפיה ביוגאוכימית וביולוגית

3 נ"ז

89301 – מחנה לימודי בניתוח סביבתי

3 נ"ז

89400 – מחנה לימודי לים המלח

3 נ"ז

89507 – מחקר מודרך לתלמידי סביבה

3 נ"ז

89520 – התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם

2 נ"ז

89703 – מחזורים ביוגיאוכימיים ומערכת האקלים

3 נ"ז

89714 – סימביוזה

2 נ"ז

90820 – אקולוגיה של שמירת טבע

5 נ"ז

89777 – מיקרוביולוגיה סביבתית

2 נ"ז

89540 – פסולת מוצקה

2 נ"ז

89787 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית א

3 נ"ז

89788 – גיאוכימיה אורגנית סביבתית ב

2 נ"ז

84540 – פלאוקינוגרפיה ושינויים גלובליים

2 נ"ז

70897 – פיתוח מודלים למערכות סביבתיות

3 נ"ז

72605 – צומח וצמחיית ישראל

3 נ"ז

70849 – תהליכים במחזור ההידרולוגי

3 נ"ז

40825 – המעבר לחברה דלת פחמן: מחנה מחקר בערבה

2 נ"ז

84894 – האוקיינוס המשתנה

3 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בריאות וסביבה - מגמה בתואר שני בבריאות הציבור

כיצד משפיעה הסביבה על בריאות האדם? מה הקשר בין גורמים סביבתיים כמו זיהום אוויר, מים וקרקע, שינוי אקלים ועוד לבין בריאות האדם?

אם שאלות אלו מטרידות אותך ויש בך רצון לחקור או לעסוק בתחום ולהשפיע על בריאות האוכלוסייה בישראל, מקומך כאן, בתכנית לתואר שני בבריאות הציבור עם התמחות בבריאות וסביבה.

בעשורים האחרונים חלה התפתחות מרשימה בחקר השפעות סביבתיות על בריאות האדם והבנה כי זהו תחום מרכזי לאנושות במאה ה - 21, הנמצא בחזית המדע. חשיבות מחקרים אלו היא רבה, הן בהיבטים המדעיים והבנת תהליכי התפתחות מחלות והשפעות ביולוגיות על האוכלוסייה והן ברמה הציבורית ובקביעת מדיניות המשפיעה על הדור הנוכחי ועל הדורות הבאים. העלייה הדרמטית בשכיחותן של מחלות סרטן, בעיות פוריות, אוטיזם, השמנה ועוד, מיוחסת לגורמים סביבתיים במובן הרחב. כלומר כל הגורמים שאינם תורשתיים: הסביבה האבעית, סביבת האדם והסביבה החברתית, כולל סביבת עבודה.

התפתחות זו מצריכה שיתופי פעולה בין תחומיים המשלבים את מדעי הבריאות עם מדעי הסביבה.

מטרת הלימודים היא להכשיר מומחים רחבי אופקים בבריאות הציבור בעלי התמחות במדעי הסביבה אשר תאפשר להם להוביל מחקרים ופעילות בתחום בריאות הסביבה עם מומחים ממדעי החיים, מדעי הטבע, מדעי החברה, חקלאות ועוד. ההתמחות תיתן מענה לצרכים באקדמיה, במשרדי ממשלה, בארגונים ציבוריים ופרטיים ובחברות. לאור המגוון הרחב של תלמידי MPH, התכנית מתאימה לבוגרי תואר ראשון מכל הפולטאות.

 

תכנית הלימודים במגמת בריאות וסביבה

הסטודנטים ל MPH, במסלול בריאות וסביבה ישלימו את לימודי תכנית ה -MPH ובנוסף ילמדו את לימודי המסלול. ניתן ללמוד בנסלול מחקרי ובמסלול לא מחקרי.

מסלול מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי חובה נוספים - 4 נ"ז.

עבודת גמר מחקרית.

סה"כ נ"ז במסלול המחקרי: 36.

מסלול לא מחקרי:

קורסי חובה בבריאות הציבור - 20 נ"ז.

קורסי ההתמות בסביבה - 12 נ"ז.

קורסי בחירה - 12 נ"ז.

מבחן גמר.

סה"כ נ"ז במסלול הלא מחקרי: 44.

 

קורסים

כל תלמיד חייב להשתתף בקורסי מבוא (ללא נ"ז) אשר יתקיימו בשבועיים שלפני תחילת שנת הלימודים.

תלמידי התכנית ירכשו ידע ומיומנות בשיטות מחקר ובמגוון תחומי בריאות הציבור: ביו-סטטיסטיקה ואפידמיולוגיה, ארגון, מנהל וכלכלת בריאות, קידום בריאות וחברה; מרמת האוכלוסייה דרך הפרט ועד לרמה המולקולרית. הלימוד בכיתה רב-תחומית מאתגר ומעשיר. הלימודים בבריאות הציבור יתקיימו בפקולטה לרפואה בקמפוס עין כרם של האוניברסיטה העברית והדסה.

קורסי חובה בבריאות הציבור - כללי (20 נ"ז)

98471 מבוא לבריאות הציבור (0 נ"ז)

98424 שיטות סטטיסטיות בבריאות הציבור (4 נ"ז)

98430 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 1 (2 נ"ז)

98405 פיענוח נתונים אפידמיולוגיים (3 נ"ז)

98406 ארגון ומינהל (2 נ"ז)

קידום בריאות – מבוא (1 נ"ז)

98806 כלכלת בריאות (2 נ"ז)

98431 אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 2 (2 נ"ז)

98482 קידום בריאות (2 נ"ז)

98408 היבטים סוציולוגים של בריאות וחולי (2 נ"ז)

חובה להתמחות במדעי הסביבה (12 נ"ז)

89775 מבוא ללימודי הסביבה (4 נ"ז)

98409 בריאות העובד והסביבה (2 נ"ז)

49600 סדנה בין מקצועית לבעיות הסביבה (2 נ"ז)

40422 גישות למדיניות סביבתית במרחב (2 נ"ז)

40942 מבוא לממ"ג (GIS) (2 נ"ז)

מסלול מחקרי (חובה, סך הכל 4 נ"ז):

98448 רגרסיה לוגיסטית (2 נ"ז)

98437 פגישות מחקר (2 נ"ז)

בחירה למסלול הלא מחקרי (אחד משניים):

71148 מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה (2 נ"ז)

49601 דיני סביבה (2 נ"ז)

10 נ"ז נוספים, בחירה מתוך קורסי ה - MPH

 

היסטוריה סביבתית

 

בית הספר המתקדם ללימודי סביבה ביחד עם הפקולטה למדעי הרוח החליטו לחשוף לסטודנטים לתואר שני את הפן ההיסטורי-ארכאולוגי של סביבה. במסגרת זו, בנה פרופ' רוני אלנבלום קורס חדש בנושא היסטוריה סביבתית שיהיה פתוח לתלמידי תואר שני מהפקולטה למדעי הרוח, מהפקולטה למדעי החברה ותלמידי פקולטות נוספות המתעניינים בהרחבה לתחום.הקורס יועבר כבר בשנת הלימודים תשע"ח.

שיתוף הפעולה בין בית הספר והפקולטה למדעי הרוח צפוי להתרחב לקראת שנת הלימודים תשע"ט בכוונה לפתוח התמחות בהיסטוריה סביבתית.