אונ' ברלין החופשית

במסגרת שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת ברלין החופשית נערכים חילופי סגל אקדמי וחילופי סטודנטים בתחומי מחקר סביבתיים.

כמו כן, נערכות סדנאות המפגישות אנשי סגל אקדמי, סטודנטים, וסגל מנהלי להחלפת רעיונות בנושאי קיימות ברמה האקדמית, חינוכית, מחקרית ואף באופן ניהול אוניברסיטאות ברמה המנהלית אשר תשקף את רצון האוניברסיטאות להפוך את הקמפוסים השונים לברי קיימא.